Geen Beton & Lommer!

Voor nieuwbouw, voor leefbaarheid en met respect voor de bestaande bouw


Verenigde buurtbewoners van de Admiraal de Ruijterweg, Sara Burgerhartstraat en Willem Leevendstraat strijden voor leefbaarheid. Wij vinden het huidige nieuwbouwplan van de gemeente Amsterdam te groots en op bepaalde punten niet goed doordacht.  Ook wij zien ruimte voor nieuwe woningen, maar wel met oog voor leefbaarheid, respect voor monumenten en in lijn met de huidige bebouwing. Het uitgangspunt zou een fijne buurt voor oude en nieuwe bewoners moeten zijn. Niet ten kosten van alles zo veel mogelijk woningen uit de grond stampen.  
Laat je stem horen!

Hoezo draagvlak?

De gemeente spreekt van draagvlak op basis van enquêteresultaten.
Dat terwijl ná het afnemen van de enquête de bouwplannen groter én hoger zijn geworden. Nanke Verloo, onderzoeker van de UvA, onderzocht hoe de participatie is verlopen en kwam met een uiterst kritisch rapport waaruit blijkt dat de gemeente de bewoners consequent en onterecht heeft weggezet als NIMBIE's (not in my backyard). 
De buurt spreekt zicht uit met Geen Beton en Lommer posters achter de ramen.

Wat wil de buurt?

Niet bouwen? Zeker kan dat wel! De huidige bewoners zijn zich bewust van de huidige woningnood, maar met aandacht voor leefbaarheid voor de bestaande én nieuwe bewoners. De bewoners willen samen een nieuw plan maken. Dat we hiertoe in staat zijn, hebben we al bewezen. In 2006 lag er al een plan gemaakt door de buurt dat als beste variant werd beoordeeld door een onafhankelijk adviseur. In 2016 is er in co-creatie een plan gemaakt voor een aangepast plantsoen. Beide plannen zijn niet doorgegaan. De eerste vanwege crisis, de tweede in afwachting van dit plan.
Bewoners werken graag mee aan een duurzaam plan waarvan iedereen blij wordt!

Bouwplan van woningbouwcorporaties en gemeente

De corporaties Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot willen 400 tot 500 woningen bouwen en de Lidl uitbreiden.
De gemeente begeleidt de planvorming met een participatieproces waarbij bewoners een zwaarwegend advies hebben. De uitkomst is een plan waar de bewoners tegen zijn. Zonder enige aandacht voor leefbaarheid en de huidige problemen in de buurt. Er zijn te veel woningen en ten opzichte van de huidige bouw en de torens te hoog. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de al bestaande drukte in de wijk door publiekstrekkers als een Lidl en Badr moskee, scholen en hostel. 


Gemeente houdt zich niet aan afspraken 

De gemeente beloofde bewoners zwaarwegend advies, maar bewoners kwamen slechter het proces uit dan ze erin gingen. In het plan herkennen wij niets van onze adviezen terug. Sterker nog, de pijnpunten zijn nog extremer uitgevallen en de gemeente houdt zich niet aan haar eigen uitgangspunten. Het aantal vierkante meters ligt in het plan 20%