Geen Beton & Lommer!

Voor nieuwbouw, voor leefbaarheid en met respect voor de bestaande bouw


Verenigde buurtbewoners van de Admiraal de Ruijterweg, Sara Burgerhartstraat en Willem Leevendstraat strijden voor leefbaarheid. Wij vinden het huidige nieuwbouwplan van de gemeente Amsterdam te groots en op bepaalde punten niet goed doordacht.  Ook wij zien ruimte voor nieuwe woningen, maar wel met oog voor leefbaarheid, respect voor monumenten en in lijn met de huidige bebouwing. Het uitgangspunt zou een fijne buurt voor oude en nieuwe bewoners moeten zijn. Niet ten kosten van alles zo veel mogelijk woningen uit de grond stampen.  
Laat je stem horen!

Hoezo draagvlak?

De gemeente spreekt van draagvlak op basis van enquêteresultaten.
Dat terwijl ná het afnemen van de enquête de bouwplannen groter én hoger zijn geworden. Nanke Verloo, onderzoeker van de UvA, onderzocht hoe de participatie is verlopen en kwam met een uiterst kritisch rapport waaruit blijkt dat de gemeente de bewoners consequent en onterecht heeft weggezet als NIMBIE's (not in my backyard). 
De buurt spreekt zicht uit met Geen Beton en Lommer posters achter de ramen.

Wat wil de buurt?

Niet bouwen? Zeker kan dat wel! De huidige bewoners zijn zich bewust van de huidige woningnood, maar met aandacht voor leefbaarheid voor de bestaande én nieuwe bewoners. De bewoners willen samen een nieuw plan maken. Dat we hiertoe in staat zijn, hebben we al bewezen. In 2006 lag er al een plan gemaakt door de buurt dat als beste variant werd beoordeeld door een onafhankelijk adviseur. In 2016 is er in co-creatie een plan gemaakt voor een aangepast plantsoen. Beide plannen zijn niet doorgegaan. De eerste vanwege crisis, de tweede in afwachting van dit plan.
Bewoners werken graag mee aan een duurzaam plan waarvan iedereen blij wordt!

Bouwplan van woningbouwcorporaties en gemeente

De corporaties Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot willen 400 tot 500 woningen bouwen en de Lidl uitbreiden.
De gemeente begeleidt de planvorming met een participatieproces waarbij bewoners een zwaarwegend advies hebben. De uitkomst is een plan waar de bewoners tegen zijn. Zonder enige aandacht voor leefbaarheid en de huidige problemen in de buurt. Er zijn te veel woningen en ten opzichte van de huidige bouw en de torens te hoog. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de al bestaande drukte in de wijk door publiekstrekkers als een Lidl en Badr moskee, scholen en hostel. 


Gemeente houdt zich niet aan afspraken 

De gemeente beloofde bewoners zwaarwegend advies, maar bewoners kwamen slechter het proces uit dan ze erin gingen. In het plan herkennen wij niets van onze adviezen terug. Sterker nog, de pijnpunten zijn nog extremer uitgevallen en de gemeente houdt zich niet aan haar eigen uitgangspunten. Het aantal vierkante meters ligt in het plan 20% hoger. Het uitgesproken respect voor monumenten is zoek. Werd er eerder gesproken over een toren van 30 meter. In het plan staan ineens 3 torens van 48, 42 en 24 meter.

Haalbaarheid draait enkel om geld

Onderhandelingen tussen gemeente, corporaties en de Lidl die inzet op een groter filiaal zet de bewoners buiten spel. Het draait alleen om financiële haalbaarheid. Of de buurt de extra drukte aan kan, is niet berekend. In plaats van feiten en gedegen onderzoek doet de gemeente het af met: 'Ik denk dat het wel past'. Het project is alleen maar groter en hoger geworden en de uitgangspunten die de gemeente zelf heeft opgesteld zijn opgerekt, want 'anders levert het niet voldoende op.'


De laatste ontwikkelingen  < < <

Fout in parkeeronderzoek

In het parkeeronderzoek vonden wij een fout in het berekenen van de parkeernorm in de nieuwe situatie. Deze fout is erkend door de gemeente en het plan ligt nu stil in afwachting van verder onderzoek. Ben je raadslid en wil je onze bevindingen horen over  parkeertekort, verkeerstoename, piekdrukte of onze alternatieve oplossingen? Ben je betrokken bewoner of ondernemer en wil je inspreken of meer informatie?  Neem dan contact op.

Ombudsman kritisch op participatieproces

Eerst is er een kritisch evaluatierapport van Nanke Verloo met adviezen voor verbetering van de participatie in de verdere planvorming. Waarna deze niet worden opgepakt, staat de ombudsman Munish Ramlal op om zich hard te maken vertrouwen tussen de gemeente en bewoners te herstellen. Hij verzoekt de stadsdeelvoorzitter tot een gesprek met bewoners. Lees hierover in de Westkrant

Kritisch advies van de SIRK

Al in 2020 is een kritisch advies van subcommissie ‘Integrale Ruimtelijke Kwaliteit’ afgegeven.  Hierin staan meerdere kritiekpunten die overeenkomen met die van ons. Stadsdeelcommissieleden kenden dit document niet op moment van advies uitbrengen. Een commissielid stelt  dat dit advies input had gegeven tot een heel ander gesprek.. Ook stemt dit advies raadsleden in de Centrale Stad kritisch.

In de media

Over ons

Wij zijn een groep betrokken bewoners uit de Admiraal de Ruijterweg, Sara Burgerhartstraat en Willem Leevendstraat. We wonen in een buurt met vele gezichten. Naast de bewoners, komen er ook veel bezoekers voor de Lidl. Op vrijdagmiddag loopt de buurt vol met moskeebezoekers, waarna de weekendtrippers hun rolkoffers de straat in rollen voor de verschillende hostels en hotels. Verhuizende studenten en schoolkinderen kruisen elkaar door de straat. Drukke boel? Best. Kunnen er nieuwe bewoners bij? Tuurlijk, maar wel met mate.

Ons verhaal in de media: De Telegraaf, het Parool, Algemeen Dagblad, AT5 en De Westkrant.

Locatie bouwplannen

De nieuwbouw is gepland in de wijk Bosleeuw, achter de Admiraal de Ruyterweg. Pal aan de A10.