Geen Beton & Lommer!

Voor nieuwbouw, voor leefbaarheid en met respect voor de bestaande bouw


Verenigde buurtbewoners van de Admiraal de Ruijterweg, Sara Burgerhartstraat en Willem Leevendstraat strijden voor leefbaarheid. Wij vinden het huidige nieuwbouwplan van de gemeente Amsterdam te groots en op bepaalde punten niet goed doordacht.  Ook wij zien ruimte voor nieuwe woningen, maar wel met oog voor leefbaarheid, respect voor monumenten en in lijn met de huidige bebouwing. Het uitgangspunt zou een fijne buurt voor oude en nieuwe bewoners moeten zijn. Niet ten kosten van alles zo veel mogelijk woningen uit de grond stampen. 
Laat je stem horen en Teken de petitie

We doen onderzoek naar wat de buurt vindt van het verdwijnen van 76 parkeerplekken. Laat ook jouw mening horen en beantwoordt een paar simpele vragen via onderstaande knop. 

Bouwplan van woningbouwcorporaties en gemeente

De corporaties Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot willen 400 tot 500 woningen bouwen en de Lidl uitbreiden.
De gemeente begeleidt de planvorming met een participatieproces waarbij bewoners een zwaarwegend advies hebben. De uitkomst is een plan waar de bewoners tegen zijn. Zonder enige aandacht voor leefbaarheid en de huidige problemen in de buurt. Er zijn te veel woningen en ten opzichte van de huidige bouw en de torens te hoog. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de al bestaande drukte in de wijk door publiekstrekkers als een Lidl en Badr moskee, scholen en hostel. 


Gemeente houdt zich niet aan afspraken 

De gemeente beloofde bewoners zwaarwegend advies, maar bewoners kwamen slechter het proces uit dan ze erin gingen. In het plan herkennen wij niets van onze adviezen terug. Sterker nog, de pijnpunten zijn nog extremer uitgevallen en de gemeente houdt zich niet aan haar eigen uitgangspunten. Het aantal vierkante meters ligt in het plan 20% hoger. Het uitgesproken respect voor monumenten is zoek. Werd er eerder gesproken over een toren van 30 meter. In het plan staan ineens 3 torens van 48, 42 en 24 meter.

Haalbaarheid draait enkel om geld

Onderhandelingen tussen gemeente, corporaties en de Lidl die inzet op een groter filiaal zet de bewoners buiten spel. Het draait alleen om financiële haalbaarheid. Of de buurt de extra drukte aan kan, is niet berekend. In plaats van feiten en gedegen onderzoek doet de gemeente het af met: 'Ik denk dat het wel past'. Het project is alleen maar groter en hoger geworden en de uitgangspunten die de gemeente zelf heeft opgesteld zijn opgerekt, want 'anders levert het niet voldoende op.'


Wat wil de buurt?

Niet bouwen? Zeker kan dat wel! De huidige bewoners zijn zich bewust van de huidige woningnood, maar er moet wel aandacht zijn voor leefbaarheid van de bestaande én nieuwe bewoners. De bewoners willen samen een nieuw plan maken. Dat we hiertoe in staat zijn, hebben we al bewezen. In 2006 lag er al een plan gemaakt door de buurt dat als beste variant werd beoordeeld door een onafhankelijk adviseur. In 2016 is er in co-creatie een plan gemaakt voor een aangepast plantsoen. Beide plannen zijn niet doorgegaan. De eerste vanwege crisis, de tweede in afwachting van dit plan.
Bewoners werken graag mee aan een duurzaam plan waarvan iedereen blij wordt!

Hoezo draagvlak?

De gemeente spreekt van draagvlak op basis van enquêteresultaten.
Dat terwijl ná het afnemen van de enquête de bouwplannen groter én hoger zijn geworden. Nanke Verloo, onderzoeker van de UvA, onderzocht hoe de participatie is verlopen en kwam met een uiterst kritisch rapport waaruit blijkt dat de gemeente de bewoners consequent en onterecht heeft weggezet als NIMBIE's (not in my backyard). 
De buurt spreekt zicht uit met Geen Beton en Lommer posters achter de ramen.

In de media

Over ons

Wij zijn een groep betrokken bewoners uit de Admiraal de Ruijterweg, Sara Burgerhartstraat en Willem Leevendstraat. We wonen in een buurt met vele gezichten. Naast de bewoners, komen er ook veel bezoekers voor de Lidl. Op vrijdagmiddag loopt de buurt vol met moskeebezoekers, waarna de weekendtrippers hun rolkoffers de straat in rollen voor de verschillende hostels en hotels. Verhuizende studenten en schoolkinderen kruisen elkaar door de straat. Drukke boel? Best. Kunnen er nieuwe bewoners bij? Tuurlijk, maar wel met mate.

Ons verhaal in de media: De Telegraaf, het Parool, Algemeen Dagblad, AT5 en De Westkrant.

De laatste ontwikkelingen  < < <

Volgende stap

Op 3 februari 2021 wordt het project behandeld in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Dankzij het verzoek het project te bespreken, gaat het project gelukkig niet geruisloos door naar de volgende fase.
We willen in gesprek met raadsleden om onze bevindingen, onderzoeken en ervaringen te delen. Ben je raadslid en wil je onze bevindingen horen over  parkeertekort, verkeerstoename, piekdrukte of onze alternatieve oplossingen? Neem dan contact met ons op.
Op 3 februari is ook ruimte aan betrokkenen om in te spreken. Net als bij de Stadsdeelcommissie West zullen we hier gebruik van maken. Ben jij een betrokken bewoner of ondernemer en wil je inspreken of meer informatie? Via het contactformulier kun je ons mailen en nemen we contact met je op.

Nieuw advies stemt kritisch

Op 13 januari 2021 staat het plan ter kennisname (TKN) op de agenda. Een voordracht vat dit nieuwe project voor raadsleden samen. De voordracht verwijst naar een kritisch advies van subcommissie ‘Integrale Ruimtelijke Kwaliteit’ dat al vorig jaar is afgegeven. Dit advies kenden wij als bewoners nog niet en hebben we opgevraagd.  Wat blijkt? Meerdere kritiekpunten komen overeen met die van ons. Ook voor stadsdeelcommissieleden was dit document nieuw. Reden voor een commissielid om de stadsdeelbestuurder West te vragen waarom dit niet is gedeeld toen het project in het Stadsdeel op de agenda stond. Dit onafhankelijke advies had voor een heel ander gesprek  input gegeven. Dit advies stemt ook een raadslid in de Centrale Stad kritisch en ziet aanleiding tot verzoek tot bespreken.

Brief aan de wethouder

Namens de bewoners sturen we een brief naar de wethouder met het verzoek de evaluatie van het participatieproces af te wachten. Onze claim is dat een beter participatieproces een beter plan had opgeleverd. Dat belangrijke knelpunten te eenvoudig opzij zijn geschoven, terwijl alternatieve oplossingen niet lijken onderzocht. De stem van woningcorporaties te groot is en de gemeente  haar rol te nauw neemt. Bouwen zou niet boven een leefbare stad moeten staan. De wethouder gaat niet in op ons verzoek en zet het plan 13 januari op de agenda. Hoe dit werkt, is dat plannen slechts ter kennisname zijn. Raadsleden kunnen wel verzoeken om de plannen te bespreken in de volgende vergadering. Doen ze dit niet, dan gaat het project automatisch door naar de volgende fase. 

Stadsdeel West

Op 6 oktober 2020 geeft de Stadsdeel-commissie positief advies op de nieuwbouwplannen bij het Entreegebied Gulden Winckel. Het startsein voor de volgende fase van het plan waarbij de Centrale Stad het overneemt van het stadsdeel West. Bij het advies plaatst een aantal commissieleden gelukkig kanttekeningen. Zij geven mee naar de ondergrens te streven in het bouwvolume. Daarbij zijn alle partijen het eens dat het participatieproces beter had gekund. De gemeente stemt in tot een onafhankelijke evaluatie. Wanneer het project bij  de Centrale Stad wordt beoordeeld, doorloopt het meerdere stappen tot het echt tot bouwen komt. Waar mogelijk zullen wij onze stem laten horen.

Locatie bouwplannen

De nieuwbouw is gepland in de wijk Bosleeuw, achter de Admiraal de Ruyterweg. Pal aan de A10.