Geen Beton & Lommer!

Voor nieuwbouw, voor leefbaarheid en met respect voor de bestaande bouw.

Nieuws:
Op 6 oktober 2020 heeft de stadsdeelcommisie een positief advies uitgebracht met betrekking 
tot de nieuwbouwplannen bij het Entreegebied Gulden Winckel, ongeacht het gebrek aan draagvlak en
het zogenaamde zwaarwegende advies van de buurt. Een aantal comissieleden heeft wel kanttekeningen geplaatst bij het bouwvolume. Het slecht verlopen participatietraject zal door een onafhankelijk bureau geevalueerd worden.
Wij, als buurtbewoners, blijven strijden voor leefbaarheid, omdat de plannen niet goed doordacht zijn
en haaks op de eigen uitgangspunten van de gemeente Amsterdam staan. 

Ons verhaal in de media: De Telegraaf, het Parool, Algemeen Dagblad, AT5 en De Westkrant.

Bouwplan van woningbouwcorporaties en gemeente

De corporaties Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot willen 400 tot 500 woningen bouwen en de Lidl uitbreiden.
De gemeente begeleidt de planvorming met een participatieproces waarbij bewoners een zwaarwegend advies hebben. De uitkomst is een plan waar de bewoners tegen zijn. Zonder enige aandacht voor leefbaarheid en de huidige problemen in de buurt. Er zijn te veel woningen en ten opzichte van de huidige bouw en de torens te hoog. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de al bestaande drukte in de wijk door publiekstrekkers als een Lidl en Badr moskee, scholen en hostel. 


Gemeente houdt zich niet aan afspraken 

De gemeente beloofde bewoners zwaarwegend advies, maar bewoners kwamen slechter het proces uit dan ze erin gingen. In het plan herkennen wij niets van onze adviezen terug. Sterker nog, de pijnpunten zijn nog extremer uitgevallen en de gemeente houdt zich niet aan haar eigen uitgangspunten. Het aantal vierkante meters ligt in het plan 20% hoger. Het uitgesproken respect voor monumenten is zoek. Werd er eerder gesproken over een toren van 30 meter. In het plan staan ineens 3 torens van 48, 42 en 24 meter.

Haalbaarheid draait enkel om geld

Onderhandelingen tussen gemeente, corporaties en de Lidl die inzet op een groter filiaal zet de bewoners buiten spel. Het draait alleen om financiële haalbaarheid. Of de buurt de extra drukte aan kan, is niet berekend. In plaats van feiten en gedegen onderzoek doet de gemeente het af met: 'Ik denk dat het wel past'. Het project is alleen maar groter en hoger geworden en de uitgangspunten die de gemeente zelf heeft opgesteld zijn opgerekt, want 'anders levert het niet voldoende op.'


Wat wil de buurt?

Niet bouwen? Zeker kan dat wel! De huidige bewoners zijn zich bewust van de huidige woningnood, maar er moet wel aandacht zijn voor leefbaarheid van de bestaande én nieuwe bewoners. De bewoners willen samen een nieuw plan maken. Dat we hiertoe in staat zijn, hebben we al bewezen. In 2006 lag er al een plan gemaakt door de buurt dat als beste variant werd beoordeeld door een onafhankelijk adviseur. In 2016 is er in co-creatie een plan gemaakt voor een aangepast plantsoen. Beide plannen zijn niet doorgegaan. De eerste vanwege crisis, de tweede in afwachting van dit plan.
Bewoners werken graag mee aan een duurzaam plan waarvan iedereen blij wordt!

Over ons

Wij zijn een groep betrokken bewoners uit de Admiraal de Ruijterweg, Sara Burgerhartstraat en Willem Leevendstraat. We wonen in een buurt met vele gezichten. Naast de bewoners, komen er ook veel bezoekers voor de Lidl. Op vrijdagmiddag loopt de buurt vol met moskeebezoekers, waarna de weekendtrippers hun rolkoffers de straat in rollen voor de verschillende hostels en hotels. Verhuizende studenten en schoolkinderen kruisen elkaar door de straat. Drukke boel? Best. Kunnen er nieuwe bewoners bij? Tuurlijk, maar wel met mate.

Ons verhaal in de media: De Telegraaf, het Parool, Algemeen Dagblad, AT5 en De Westkrant.

Hoezo draagvlak?

De gemeente spreekt van draagvlak op basis van enquêteresultaten.
Dat terwijl ná het afnemen van de enquête de bouwplannen groter én hoger zijn geworden.
De buurt spreekt zicht uit met Geen Beton en Lommer posters achter de ramen.

Locatie bouwplannen

De nieuwbouw is gepland in de wijk Bosleeuw, achter de Admiraal de Ruyterweg. Pal aan de A10.

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/