Plan Entreegebied Gulden Winckel

De gemeente en de woningcorporaties Eigen Haard, Stadgenoot en Rochdale hebben een nieuwbouwplan gemaakt. Een plan waarin geen rekening wordt gehouden met de leefbaarheid en geen respect is voor de bestaande monumentale bebouwing. 

De 4o0 tot 500 woningen zijn bedacht voor binnen de zwarte stippellijn. 

Plan in het kort

 • 400 tot 500 woningen, voor met name jongeren en starters. Relatief weinig gezinnen en senioren.
 • Woontorens van maximaal 48, 46 en 3 x 24 meter hoog naast meerdere monumenten  
 • Uitbreiding Lidl van Nederland waardoor 50% meer verkeer 
 • Ruimte voor kleine bedrijven en ateliers, alhoewel minder dan nu
 • Opknappen openbare ruimte en groen
 • Verdwijnen van tientallen parkeerplekken op straat
 • Plan valt uitéén in 3 clusters van woningcorporaties Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot waarbij een gezamenlijke visie ontbreekt.

Cluster Lindenbaum

Plan woningcorporatie Eigen Haard:

 • Woontoren van maximaal 48 meter naast de voormalige drukkerij Lindenbaum (monument) van 6 meter
 • Woontoren van 24 meter op locatie van huidige parkeerterrein voor de Lidl
 • Twee woonblokken van maximaal 15 meter hoog
 • Uitbreiding van de Lidl (200 m2 extra winkeloppervlak)
 • Parkeergarage die 6 meter boven de grond uitsteekt 
 • Ontmoetingsplein waar zowel de moskee als studentenflat op uitkomen en doorkruist wordt door een hoofdfietsroute

Cluster Elsevier

Plan woningcorporatie Rochdale:

 • Een woontoren van maximaal 24 meter hoog achter het Elseviergebouw (Rijksmonument)

Cluster Hendrik de Keijser

Plan woningcorporatie Stadgenoot:

 • Woontoren van maximaal 46 meter hoog naast de voormalige Hendrik de Keijser school (monument)
 • Woontoren van maximaal 24 meter hoog
 • Kleine bedrijven en ateliers

Meer lezen?

De documenten zijn door de gemeente beschikbaar gesteld via een tijdelijke link. Heb je die niet ontvangen of is de link verlopen? Stuur ons een bericht en we sturen je ze toe.

Lees ook wat de media schrijven:

Impressie van de buurt