Waarom tegen het huidige plan?

De buurt wil een plan dat rekening houdt met de leefbaarheid, sociale cohesie, groen en ruimte, verkeer en veiligheid voor huidige én toekomstige bewoners. En een plan dat past bij de monumentale uitstraling van de huidige gebouwen. 

Argumenten tegen het plan

De gemeente houdt zich niet aan de door haar zelf opgestelde uitgangspunten. Zoals aantal m2, bouwhoogte, voor wie de nieuwbouw is, rol van bewoners in het participatieproces, oplossen van huidige problemen in de buurt. Hieronder vind je argumenten ingedeeld per onderwerp.

Nieuwbouw

 1. Uitgangspunt was ook te bouwen voor gezinnen en senioren, zodat het een gemengde buurt blijft. Omdat de woningen strak tegen de A10 zijn gepland zijn deze niet geschikt voor deze kwetsbare groepen. De nieuwbouw is vooral bedoeld voor studenten en starters. Zij verhuizen relatief snel, groeien uit hun woning als ze een gezin willen starten en bouwen daardoor geen band op met de buurt. 
 2. Hoogbouwtorens van bijna 50 meter plaatsen naast monumenten is geen respect voor de bestaande bebouwing. Terwijl dit wel een uitgangspunt is.
 3. De buurt de Bosleeuw is een prachtige buurt met een unieke sfeer en karakteristieke architectuur, volgens het principe 'Lucht, licht en ruimte' van Van Eesteren. De vele woontorens gaan hier dwars tegen in.
 4. Hoge anonieme woontorens dragen niet bij aan de sociale samenhang en integratie in de buurt.
 5. In het gebied komen vele functies samen die zorgen voor piekdrukte: Lidl, moskee, 2 hotels, 3 scholen, studentenflat, hoofdfietsroute. Het toevoegen van 400 tot 500 nieuwe woning verergert dit waardoor de leefbaarheid afneemt in plaats van toeneemt wat wel het uitgangspunt was.
 6. De gemeente ging eerst uit van een maximale toevoeging van 27.500 m2 vloeroppervlakte vastgelegd in de Principenota. Een oppervlakte waarvan de bewoners van begin af aan hebben gezegd dat dit veel te veel is voor deze woonwijk. Dit huidige plan rekt dit op naar 33.000 m2.

Parkeren en verkeer

 1. Tientallen parkeerplekken verdwijnen en de vergrote Lidl met parkeergarage trekt meer bezoekers met auto’s aan. Bezoekers parkeren eerst op straat en dan pas in de garage. Hierdoor neemt de parkeerdruk voor bestaande bewoners enorm toe.
 2. Aantal verkeersbewegingen in de wijk neemt toe met 50% (1.400 bewegingen). Dit levert een continue stroom van verkeer op in een woonwijk. 

Openbare ruimte en voorzieningen

 1. Verschillende bomen in groenstrook langs de A10 moeten worden gekapt. Dit heeft negatief effect op vogel- en vleermuispopulatie.
 2. In huidige openbare ruimte komt nieuwbouw, waardoor in de nieuwe situatie minder openbare ruimte en groen beschikbaar zal zijn voor veel meer mensen. 
 3. Een nog grotere Lidl op 700 meter van het noodlijdende Bos en Lommerplein met al vier enorme supermarkten.
 4. In het gebied zitten nu vele kleine bedrijfjes. In de nieuwbouw is hiervoor minder plek.

Participatietraject 

 1. De bewoners is een zwaarwegend advies beloofd, maar zij zien de belangrijkste adviezen niet terug in het plan: minder woningen, geen hoogbouw, geen uitbreiding Lidl met 50% meer verkeer en locatie Lidl en Badr moskee minder dicht op elkaar om piekdrukte tegen te gaan. 
 2. De gemeente onderbouwt niet waarom afgeweken wordt van de adviezen, behalve dat het plan dan financieel niet haalbaar is. Geld is leidend en niet de leefbaarheid voor de huidige en toekomstige bewoners.
 3. Bewoners hebben meegepraat met het uitgangspunt dat alles nog open lag, maar het plan dat er nu ligt is hetzelfde als het eerste plan van de corporaties. Alleen nog groter en nog hoger. 
 4. Uit de enquête van de gemeente is gebleken dat 50% van de bewoners in de buurt tegen het plan is. En dat was voordat er een tweede woontoren van 42 meter aan het plan was toegevoegd. 


Geld

 1. De gemeente heeft te weinig gebruik gemaakt van haar onderhandelingspositie naar de corporaties toe en is van 3,2 miljoen winst naar 1,6 miljoen verlies gegaan. 
 2. De reden dat het project zo groot en zo hoog moet worden is, omdat Eigen Haard aangeeft dat er anders geen financieel haalbaar project is. Met andere woorden de leefbaarheid van de wijk is niet als uitgangspunt genomen maar het geld.